Nasze przedszkole: wychowuje • inspiruje • kocha dzieci

Stwarza im warunki do jak najbardziej wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, bo wiemy, że wychowanie przedszkolne to najważniejszy etap drogi edukacyjnej dziecka. W naszym przedszkolu poprzez bogatą ofertę edukacyjną  dzieci zdobywają wiele umiejętności i wiedzy o otaczającym je świecie i prawach nim rządzących. Nabywają wiary w swoje możliwości. Uczą się samodzielności i niezależności. W naszym przedszkolu pod czujnym okiem nauczycielek wychwytywane są i wyrównywane zaobserwowane dysproporcje w rozwoju co sprzyja wyrownywaniu szans edukacyjnych już na starcie. Dlatego …..

Jesteśmy znaną w środowisku placówką oświatowąNasze przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 17.00 Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat. Dzieci bawią się i uczą w pięciu grupach wiekowych.

  • działamy dla dzieci i z myślą o nich,
  • zajęcia dostosowane są do możliwości psychofizycznych dzieci,
  • uczymy dzieci poczucia własnej wartości  i wzajemnego szacunku    stosując aktywne metody pracy,
  • wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka,
  • realizujemy dążenia dzieci do wypowiadania się poprzez twórczość   plastyczną, muzyczną i werbalną,
  • tworzymy okazje do nabywania wiadomości, umiejętności i doświadczeń   ułatwiających dziecku funkcjonowanie w szkole,
  • realizujemy poszerzony program edukacji przedszkolnej przybliżając   dzieciom obyczaje i obrzędy ludowe w myśl hasła „Piękna nasza Polska   cała”.