Dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

wynosi 14,00 zł.

Opłatę za wyżywienie regulujemy przelewem na wskazany rachunek bankowy:

Numer konta: 34 1030 1508 0000 0005 5026 4064

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty

Kwota: .................

Płatności należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca

Prosimy o terminowe wpłaty. 

Brak Państwa wpłaty oznacza brak środków finansowych na żywienie Państwa dzieci.

Proszę nie dokonywać nadpłat.

Wysokość opłaty można sprawdzić w systemie iPrzedszkole,

który dostępny jest również w wersji mobilnej, do pobrania na telefony komórkowe.

Aplikacja nazywa się iPrzedszkole Mobile. Jest bezpłatna.

Można ją pobrać ze sklepu Google Play: iPrzedszkole Mobile.