• MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ    MIASTA  STOŁECZNEGO WARSZAWY celem programu jest       kształtowanie wrażliwości ekologicznej dzieci przez stosowanie atrakcyjnych form edukacji. Dzieci maja możliwość nauki przez poszukiwanie, odkrywanie, przeżywanie i eksperymentowanie.
  • MAMO TATO WOLĘ WODĘ – został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A.    w 2009 roku w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dziecka
  • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM –propaguje ideę codziennego głośnego czytania dzieciom w domach, przedszkolach i szkołach, dzięki któremu uczą się one myślenia, rozwijają swe umiejętności językowe, doskonalą pamięć i wyobraźnię, poszerzają wiedzę, lepiej rozwijają się psychicznie, umysłowo i społecznie. Głośne czytanie dzieciom to znakomita metoda wychowawcza i najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. 
  • NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA – stawia sobie za cel poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez m. in. zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
  • DZIECIAKI NIE PŁACZĄ -program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
  • RODZICE I NAUCZYCIELE PARTNERAMI WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU – przedszkolny program współpracy z rodzicami.
  • TĘCZOWY ŚWIAT – program do nauczania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania plastycznego.
  • PRZEDSZKOLAK – MAŁY PATRIOTA–program przeznaczony dla dzieci        4, 5, 6 – letnich. Jego głównym założeniem jest pokazywanie wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny oraz poznawanie symboli narodowych.
  • ZUCHY W PRZEDSZKOLU –jest to nowa forma poszerzania wiadomości i umiejętności u dzieci. Poznawanie poprzez zabawę rozwija u wychowanków zainteresowania i uzdolnienia. Dzięki chęci zdobywania ”sprawności” dziecko mobilizuje się do działania, kształtuje poczucie własnej wartości, pozwala wykazać się pomysłowością, inicjatywą i samodzielnością, sprzyja pozbyciu się nieśmiałości. Zuchy w przedszkolu mogą zdobywać sprawności z całą grupą lub indywidualnie
  • ZDROWIE W KOLORACH – innowacja pedagogiczna -jej celem jest rozbudzenie u dzieci zdrowego trybu życia, uświadomienie im, jak ważne jest codzienne spożywanie owoców i warzyw oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Ważne jest by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, znały ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zasad zdrowego stylu życia, zdobyły wiedzę oraz umiejętności jak zachować się w sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla ich zdrowia
  • WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ - program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych, dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych.