1. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA .

2. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I RODZICÓW PRZYJĘTYCH DO PLACÓWKI – KWESTIONARIUSZ.

4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW.

5. ZGODA NA BADANIE LOGOPEDYCZNE.

6. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA.

7. PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSZKOLU NR 174 OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 R. I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (DO ZAPOZNANIA SIĘ).