fb         

bip        

Godło

WITAJ! WIEDZ O TYM, ŻE TO CO NAJWAŻNIEJSZE W EDUKACJI DZIECKA DZIEJE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

OD 19 KWIETNIA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI PONOWNIE OTWARTE

Szanowni Rodzice,

w związku z ogłoszeniem decyzji Ministerstwa Zdrowia o powrocie dzieci do przedszkoli, informujemy, że od poniedziałku 19 kwietnia br. przedszkole pracuje normalnie.

Serdecznie zapraszamy.

 

Powitanie wiosny - Topienie Marzanny

Jak co roku tradycyjnie w naszym przedszkolu na pożegnanie zimy "topiliśmy Marzannę". Wszystkie przedszkolaki zebrały się w ogrodzie zabaw aby pożegnać odchodzącą Panią Zimę. Dzieci  utopiły symbol zimy Marzannę w wielkiej misie wesoło wykrzykując krótkie rymowanki nawołujące wiosnę do jak szybkiego przyjścia.

.

„ZACZAROWANI MUZYKĄ – KONCERT NA POWITANIE WIOSNY”

               W marcu 2021r  dzieci z grupy V pod opieką pani Małgosi i pana Pawła Rytmika przygotowały   inscenizację oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych, do fragmentów utworów muzyki klasycznej „Pieśń wiosenna” Feliksa Mendelsona Bartholdy i „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego.  A wszystko to, po to, aby wziąć udział w I Edycji Ogólnopolskiego Międzyprzedszkolnego Konkursu Muzycznego zorganizowanego przez Samorządowe Przedszkole Nr 33 w Krakowie, którego celami  było: rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej; rozwijanie umiejętności przeżywania muzyki klasycznej; poznawanie utworów muzyki klasycznej; kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian tempa, dynamiki oraz wysokości dźwięku w muzyce oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

 

Zwrot nadpłat za wyżywienie

Szanowni Państwo,

w zakładce "Odpłatności za p-le" znajduje się druk podania o zwrot nadpłaty.

Bardzo proszę Rodziców, którzy mają nadpłatę opłaty za wyżywienie o: 

wydrukowanie, czytelne wypełnienie, podpisanie i przesłanie podania na adres e-mail : p174@edu.um.warszawa.pl do dnia 16.04.2021 r.

Podanie można również odebrać w wersji papierowej w budynku Przedszkola Nr 174.

 

Przedłużenie wszystkich obowiązujących zasad ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek do 18 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem obowiązywania obecnych obostrzeń Przedszkole Nr 174 w Warszawie do 16.04.2021 r. nadal pracuje z pewnymi ograniczeniami:

1. Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podane adresy e-mailowe będą przesyłane materiały edukacyjne z zakresu realizacji podstawy programowej i zgodne z wybranymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Opieka będzie sprawowana wyłącznie nad dziećmi rodziców pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic składa pisemne oświadczenie - ankietę, której druk został udostępniony poprzez system iPrzedszkole, o charakterze wykonywanej pracy i deklarację korzystania z opieki przedszkolnej w w/w dniach na maila: p174@edu.um.warszawa.pl

W związku z koniecznością organizacji pracy przedszkola prosimy o składanie oświadczeń z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Dzień szczypiorku

22.03.2021 r. na powitanie wiosny zorganizowaliśmy „Zielony Dzień Szczypiorku”. Tego dnia realizowaliśmy innowację pedagogiczną „Zdrowie w kolorach”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach o tematyce prozdrowotnej. Nabyły wiedzę na temat wiosennych warzyw oraz ich wartości odżywczych. Dodatkowo miały okazję samodzielnie zasiać i zasadzić szczypiorek, tak by uzyskać go z nasion oraz z cebuli. Cały dzień upiększony był barwami wiosennej zieleni, co przejawiało się w kolorystyce strojów dzieci, dekoracji, a także spożywanych posiłków.

 

Zamknięcie przedszkola 29.03.2021 r. - 09.04.2021 r. - opieka dla dzieci rodziców pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Państwo,

Przedszkole Nr 174 w Warszawie od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. pracuje z pewnymi ograniczeniami: będzie sprawowało opiekę wyłącznie nad dziećmi rodziców pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 26.03.2021 r.

Rodzic składa pisemne oświadczenie - ankietę, której druk został udostępniony poprzez system iPrzedszkole, o charakterze wykonywanej pracy i deklarację korzystania z opieki przedszkolnej w/w dniach na maila: p174@edu.um.warszawa.pl

W związku z koniecznością organizacji pracy przedszkola prosimy o składanie oświadczeń z wyprzedzeniem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

 

KOLEJOWE ABC

23 mara w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia online dla dzieci z najstarszych grup w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno -edukacyjnej realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na skutki wynikające z niewłaściwych zachowań i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na przejazdach kolejowo-drogowych, dworcach, peronach, w pociągach i w pobliżu torów kolejowych. Mamy nadzieję że udział przedszkolaków w/w zajęciach przyczyni się do wzrostu  ich świadomości i poszerzenia wiedzy w tym zakresie.

 

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przedszkolu decyzją Dyrektora Przedszkola Nr 174, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ulegają zawieszeniu zajęcia w grupie:

  - I od dnia 09.03.2021 r. do dnia 12.03.2021 r.

Przedszkole Nr 174 zgodnie z decyzją Sanepidu pozostaje otwarte, zajęcia nie odbywają się tylko w Grupie I, w pozostałych grupach odbywają się bez zmian.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w przypadku jakichkolwiek zmian.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W GR. I ORAZ W GR. II

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w przedszkolu decyzją Dyrektora Przedszkola Nr 174, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ulegają zawieszeniu zajęcia w grupach:

  - I od dnia 20.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r.

  - II od dnia 20.02.2021 r. do dnia 01.03.2021 r.

Przedszkole Nr 174 zgodnie z decyzją Sanepidu pozostaje otwarte, zajęcia nie odbywają się tylko w Grupie I oraz w Grupie II, w pozostałych grupach odbywają się bez zmian.

Będziemy Państwa informować na bieżąco w przypadku jakichkolwiek zmian.

 

Subskrybuj WITAJ! WIEDZ O TYM, ŻE TO CO NAJWAŻNIEJSZE W EDUKACJI DZIECKA DZIEJE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU