„W Rzacholeckim Lesie, nieopodal Jiczyna
mieszkał słynny rozbójnik Rumcajs
ze swoją żoną Hanką i synkiem Cypiskiem…”

9 lutego dzieci pod opieką swoich Pań
pojechały do Terminalu Kultury Gocław, aby
obejrzeć rozśpiewany i roztańczony barwny
spektakl pt: „Jak Rumcajs Cypiska uratował”
przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji.
Przedstawienie niosło ze sobą niezwykle cenne
przesłanie stawiające na pierwszym miejscu
takie wartości, jak: dobroć, sprawiedliwość,
lojalność, rodzina, poszanowanie godności
ludzkiej, życie w harmonii z otaczającą
przyrodą.

Zdjęcie grupowe w teatrze na tle krzeseł i sceny

Zdjęcie aktorów z przedstawienia rumcajs

Źródło: http://www.narodowyteatredukacji.pl/repertuar/rumcajs/