„Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą” są dostępne poniżej: