W naszych salach pojawiły się nowe
kąciki zabaw- kącik kucharski i
kącik lekarski. Dzieci z radością
bawią się nowymi zabawkami, zamieniając
się w prawdziwych kucharzy i lekarzy.
Poprzez zabawę, dowiadują się jak
wygląda praca kucharza, kelnera,
lekarza i pielęgniarki.
Ważnym elementem kształcenia jest
preorientacja i orientacja zawodowa,
której celem jest wstępne zapoznanie
dzieci z wybranymi zawodami
i środowiskiem pracy, kształtowanie
pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci
wobec pracy i edukacji, a także pobudzanie
i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań
dzieci.

Dzieci z grupy 5 bawią się w kąciku lekarskim.

Dziewczynka bawi się w kąciku kucharskim