Dzieci z grup IV i III pod opieką
swoich pań przygotowały prace
plastyczno – techniczne
– przestrzenne drzewo, aby wziąć
udział w Akcji i konkursie plastycznym
pt. „Warszawskie Święto Drzewa”.
Celem Akcji była aktywizacja mieszkańców,
w szczególności dzieci i młodzieży,
w zakresie sadzenia i ochrony drzew.
Zadaniem dzieci było wykonanie instalacji
-rzeźby dowolną techniką.
Jako podziękowanie za udział
otrzymaliśmy dyplom i sadzonkę drzewa klonu.
Od teraz nowe drzewko będzie rosło w naszym
ogrodzie przedszkolnym.
Latem, da nam schronienie przed
słońcem, a jesienią kolorowe liście.

przestrzenna praca plastyczna- drzewo z kolorowymi liściami

przestrzenna praca plastyczna- drzewo z kolorowymi liśćmi (kolorowe ślimaczki z krepiny)

dyplom za wzięcie udziału w święcie drzewa