7 października wszystkie dzieci
z naszego przedszkola miały
spotkanie ze wspaniałym artystą
panem Szymonem Góralczykiem.
W bardzo ciekawy niepowtarzalny
sposób opowiadał dzieciom baśnie
i legendy z Meksyku tak aby pobudzić
dziecięcą wyobraźnię, przekazać piękno,
wiedzę i ludową mądrość.
Dodatkowym atrybutem artysty były ciekawe
instrumenty o niepowtarzalnych dźwiękach.

Pan Szymon Góralczyk siedzi przodem do dzieci z przedszkola, grając na istrumencie

Dzieci wykonują ruchy pokazywane przez Pana Szymona

\Pan Szymon gra na instrumencie

Pan Szymon gra na wielkim bębnie