fb         

bip        

Godło

WITAJ! WIEDZ O TYM, ŻE TO CO NAJWAŻNIEJSZE W EDUKACJI DZIECKA DZIEJE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU

Rozstrzygniecie Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego „Muzyka w wierszach” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga- Północ m. st. Warszawy

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz osobom je przygotowującym, które wzięły udział w V Edycji Dzielnicowego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego w Przedszkolu Nr 174 w Warszawie przez Panią Ewelinę i Małgorzatę.

W wyniku rozstrzygnięcia niezależne jury wyłoniło zwycięzców:

I Miejsce – Zuzia Przedszkole Nr 174

II Miejsce – Zosia Przedszkole Nr 167

III Miejsce - Hania Przedszkole Nr 174

Wyróżnienia:

Ola – Przedszkole Nr 183

Kinga – Przedszkole Nr 169

Hania - Przedszkole Nr 163

W najbliższym czasie przekazane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe wszystkim uczestnikom Konkursu. Gratulujemy dzieciom i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

 

DYŻURY PSYCHOLOGA

Dyżury psychologa w przedszkolu do Świąt będą odbywały się w piątki w następujących dniach:

23.10.2020 r. - godz. 9 - 13

13.11.2020 r. - godz. 9 - 13

04.12.2020 r. - godz. 9 - 13


Poza tymi terminami Panią Psycholog możecie Państwo zastać :
środa godz. 9 - 13   Poradnia lub Przedszkole Nr 164 tel. 22 619 78 79
środa godz. 15 - 18 Poradnia  tel. 22619 01 94
czwartek godz. 9 - 13 Poradnia lub Przedszkole Nr 217 tel. 22 619 41 69
piątek godz. 9 - 13 Poradnia


W sprawach pilnych i nagłych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

List Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję list Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do rodziców w sprawie finansowania zadań oświatowych.

 

Zachęcamy do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu obywatelskiego 2021:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/voting/welcome

można głosować - do 15 września

Po kliknięciu tytułu wiadomości pojawi się plakat.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO - 01.09.2020 R.

Szanowni Państwo,

z dniem 1 września  rozpoczyna się nowy rok szkolny i miło nam będzie powitać  wszystkie dzieci  w progach naszego przedszkola a szczególnie te rozpoczynające swoją edukację.

W związku z panującą pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami chcielibyśmy Państwa poinformować że:

 • Po 24.08.2020 r. należy pobrać dokumenty z naszej strony internetowej (zakładka "Dla Rodziców" -  "Dokumenty do Pobrania") a po ich wypełnieniu,  podpisaniu, zapakowaniu w koszulkę lub kopertę w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka wrzucić do wystawionego pudła

 • Rodzice dzieci z grup: III, IV, i V przyprowadzając dziecko do placówki nie wchodząc do przedszkola oddają je pod opiekę osobie wyznaczonej przez dyrektora (wejście główne)

 •  Rodzice dzieci z gr. I i II wchodzą do przedszkola ze swoją pociechą z obowiązkową maseczką na twarzy (po i dezynfekcji rąk). Zaprowadzają dziecko do szatni a następnie oddają  pod opiekę nauczyciela. W szatni może przebywać jednocześnie dwóch rodziców z dziećmi, zachowując odległość 1,5 m. (Nie wchodzimy do klasy!!!.)

 • Dla dzieci z grup I i II prosimy przynieść:

             - poszwę o wymiarach 140x200 lub 160x200 (nie mniejsze)

             - 3-4 zmiany ubranek tj. po trzy, cztery sztuki majteczek, koszulek, spodni, rajstop, 

               skarpetek wszystko zapakowane w podpisanym worku tekstylnym

               (nie reklamówka!)

            - kapcie podpisane co najmniej imieniem dziecka

            - piżamkę podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka

 • Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo na zebraniach, które odbędą się o godzinie 17.00 w następujących dniach:

         Grupa I i II              02.09.2020 r.

         Grupa III                 04.09.2020 r.

         Grupa IV i V           03.09.2020 r.

Ze względu na pandemie zebrania odbędą się na terenie ogrodu, na który wejdziecie Państwo wyznaczonymi wejściami. Obowiązują  wszystkich maseczki lub przyłbice. Na zebranie przychodzi tylko jeden z rodziców  by  drugi mógł zapewnić opiekę dziecku, gdyż  obowiązuje dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników spotkania bezwzględna nieobecność dzieci.

 

 

ANKIETA dla rodziców dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej od 25 maja br.

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zaplanowania pracy przedszkola w kolejnych tygodniach po wznowieniu działalności,  przesłaliśmy na podane przez Państwa adresy e-mail ankietę - proszę o zadeklarowanie czy i od kiedy chcą skorzystać Państwo z zajęć opiekuńczych.

Ankieta dotyczy okresu od 25 maja.

Proszę o:

- wypełnienie ankiet do 19 maja – wtorek (rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji) i odesłanie na adres przedszkola: p174@edu.um.warszawa.pl

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z  dokumentami i wytycznymi, które znajdują się w Menu pod nazwą "ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA"

 1. PROCEDURA organizacji opieki w Przedszkolu Nr 174 w Warszawie od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.
 2. PROCEDURA postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
 3. Załącznik Nr 1 do PROCEDURY postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
 4. Załącznik Nr 2 do PROCEDURY postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
 5. PROCEDURA postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do Przedszkola Nr 174 w Warszawie, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus).
 6. Oświadczenie Rodzica o zapoznaniu z powyższymi Procedurami.
 7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego chęć powrotu dziecka do Przedszkola Nr 174.
 8. Wytyczne GIS

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 R. DO 15 MAJA 2020 R.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19informuję, że za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w przedszkolu w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Anna Milewska

Dyrektor Przedszkola Nr 174

 

Subskrybuj WITAJ! WIEDZ O TYM, ŻE TO CO NAJWAŻNIEJSZE W EDUKACJI DZIECKA DZIEJE SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU