Proszę Państwa

 Wiele aktualnych informacji o możliwościach pomocy dziecku niepełnosprawnemu znajduje się na stronie „ Pomoc Dziecku” – zakładka na stronie Biura Edukacji  ( prawy górny róg strony) Poniżej link

http://pomocdziecku.um.warszawa.pl/