Aktualne informacje o możliwościach pomocy dziecku niepełnosprawnemu znajdują się na stronie internetowej:

http://pomocdziecku.um.warszawa.pl/