W dniu 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606), które nakładają między innymi na jednostki systemu oświaty obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Dokument ten ma na celu wzmocnienie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.