Do grupy uczęszczają dzieci 6-letnie. Z zaangażowaniem przygotowują się do nauki w szkole - uczą się czytać, pisać, liczyć oraz  rozwiązywać działania matematyczne. Poza codzienną pracą, starają się nawiązywać dobre relacje z rówieśnikami poprzez swobodną zabawę oraz aktywności integrujące. Nauka i zabawa w miłej i radosnej atmosferze to nadrzędny cel naszej grupy.