Przedszkole znajduje się w budynku wolnostojącym w Warszawie przy ul Markowskiej 8.

Placówka dysponuje ogrodem przedszkolnym.

Budynek i ogród są własnością m.st.Warszawy