Miejsce I

- Wera O. Przedszkole nr 164
- Aniela P. Przedszkole nr 174

Miejsce II
- Ada N. Przedszkole nr 164
- Yaryna S. Przedszkole nr 186

Miejsce III
- Liliana T. Przedszkole nr 186
- Emilia P. Przedszkole nr 174

Wyróżnione
- Sofia B. Przedszkole nr 186
- Mateusz R. Przedszkole nr 186
- Wojciech B. Przedszkole nr 163

Informacja o odbiorze nagród zostanie przekazana każdemu przedszkolu mailowo.

Zdjęcia prac konkursowych