Statut

Przedszkole powołane zostało przez Kuratora Oświaty i Wychowania do działania  dnia 8 lutego 1973r. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga Północ. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dyrektorem przedszkola od dnia 01.09.2005r. jest pani mgr Anna Milewska.