Godło

Jesteś tutaj

Malować każdy może...

Dzieci są małymi odkrywcami poznającymi świat. My dorośli pomagamy im w tym i stwarzamy im okazje nie tylko do eksploracji otoczenia ale także i poznawania samych siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień. W naszym przedszkolu dzieci mają wiele okazji  ku temu a jedną z nich między innymi były warsztaty plastyczne poprowadzone przez plastyczkę.W czasie spotkania dzieci dowiedziały się jakiego rodzaju farb używa się  tworząc obraz jakich technik malarskich, na czym malujemy obrazy jakich narzędzi używamy. Następnie przedszkolaki podjęły próbę samodzielnego pokolorowania szkicu portretu dziewczynki. Kto wie może  wśród naszych wychowanków jest przyszły Picasso?