Odpłatności za p-le

           Odpłatności za przedszkole miesiącu

lutym

 

ZBIERANA  BĘDZIE  :

DNIA:  08.02 oraz 13.02   W GODZINACH :  15.30-17.00           

             DNIA:   09.02              W GODZINACH :   7.30 – 9.00

PIENIĄDZE  POWINNY  BYĆ   WPŁACANE

TYLKO  W  DNIACH  WYŻEJ   OKREŚLONYCH

Uwaga !!!

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat z przestrzeganiem wyżej wymienionych terminów. Nie dostosowanie się skutkuje umieszczeniem nazwisk osób zalegających z wpłatami na liście dłużników przesyłanej do  Dzielnicowego Biura Obsługi Mieszkańców po czym następuje ściąganie należności przez w/w DBFO