Godło

Jesteś tutaj

Odpłatności za p-le

           Odpłatności za przedszkole  w miesiącu

                                         GRUDNIU  

 

 

ZBIERANA  BĘDZIE  :

DNIA: 5.12 oraz 11.12   W GODZINACH :  15.30-17.00           

             DNIA:   6.12  W GODZINACH :   7.30 – 9.00

PIENIĄDZE  POWINNY  BYĆ   WPŁACANE

TYLKO  W  DNIACH  WYŻEJ   OKREŚLONYCH

Uwaga !!!

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat z przestrzeganiem wyżej wymienionych terminów. Nie dostosowanie się skutkuje umieszczeniem nazwisk osób zalegających z wpłatami na liście dłużników przesyłanej do  Dzielnicowego Biura Obsługi Mieszkańców po czym następuje ściąganie należności przez w/w DBFO