Bezpieczny przedszkolak cz.3

W tej części przedszkolaki rozmawiały na temat właściwego odnoszenia  się wobec kolegów i koleżanek. Dowiedziały się ,że  popychanie, kopanie, bicie, przezywanie, wyśmiewanie się z innych to zachowania nie akceptowane i naganne, nie sprzyjające nawiązywaniu dobrych koleżeńskich relacji. Po wysłuchaniu bajki o jamniku nazywanym przez inne pieski parówką, odganianym od wspólnej zabawy, który mimo swych niepozornych rozmiarów uratował owieczki przed wilkiem dzieci wyciągnęły właściwy morał. Każdy jest inny i należy to uszanować oraz być życzliwym a negujemy i nie naśladujemy tych, którzy zachowują się agresywnie stosujac  przemoc fizyczną  i słowną.