fb         

bip        

Godło

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z  dokumentami i wytycznymi, które znajdują się w Menu pod nazwą "ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU OD 18 MAJA 2020 R. DO ODWOŁANIA"

  1. PROCEDURA organizacji opieki w Przedszkolu Nr 174 w Warszawie od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.
  2. PROCEDURA postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
  3. Załącznik Nr 1 do PROCEDURY postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
  4. Załącznik Nr 2 do PROCEDURY postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 174 w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego.
  5. PROCEDURA postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do Przedszkola Nr 174 w Warszawie, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus).
  6. Oświadczenie Rodzica o zapoznaniu z powyższymi Procedurami.
  7. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego chęć powrotu dziecka do Przedszkola Nr 174.
  8. Wytyczne GIS