fb         

bip        

Godło

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 R. DO 15 MAJA 2020 R.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU W OKRESIE OD 6 MAJA 2020 R. DO 15 MAJA 2020 R.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki  do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19informuję, że za zgodą organu prowadzącego, zostały zawieszone zajęcia w przedszkolu w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Anna Milewska

Dyrektor Przedszkola Nr 174