fb         

bip        

Godło

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

 

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca.

 

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

 

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową

 

na adres placówki: p174@edu.um.warszawa.pl

 

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne:

 

płyn do dezynfekcji rąk,

 

ograniczony kontakt z pracownikami,

 

zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu

 

między obecnymi w budynku. 

 

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

 

Poniżej link do informacji zamieszczonej na stronie Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas