fb         

bip        

Godło

OPŁATA ZA ŻYWIENIE DZIECI - CZERWIEC 2019 R.

OPŁATA ZA ŻYWIENIE DZIECI - CZERWIEC 2019 R.

 

Odpłatności za przedszkole  

 

    w miesiącu CZERWCU

 

ZBIERANA  BĘDZIE  :

DNIA: 06.06 oraz 11.06  W GODZINACH :  15.30-17.00           

                      DNIA: 07.06 W GODZINACH :   7.30 – 9.00

 

PIENIĄDZE  POWINNY  BYĆ   WPŁACANE

TYLKO  W  DNIACH  WYŻEJ   OKREŚLONYCH