fb         

bip        

Godło

WYCIECZKA DZIECI Z GRUP III, IV i V DO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ W WARSZAWIE

WYCIECZKA DZIECI Z GRUP III, IV i V DO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ W WARSZAWIE

Jak radzą sobie osoby niewidome, słabo widzące i jak im pomagać?

Tego wszystkiego dowiedziały się dzieci ze starszych grup w Laboratorium Ciemności w Polskim Związku Niewidomych. Nasze przedszkolaki wzięły tam udział w warsztatach poprzez które mogły zrozumieć i zauważyć potrzeby innych. Uczyły się rozpoznawać na ulicy osoby niewidome i słabo widzące; uzyskały wiadomości jak pomóc takim osobom przypadkowo spotkanym na ulicy; poznały świat dźwięków, dotyku, zapachów poprzez ćwiczenia w grupach. Uczyły się nalać wodę do szklanki, rozpoznawać kolory, zmierzyć temperaturę poprzez ćwiczenia „Nie widzę, a potrafię”. Poznały pismo Brailla i specjalne techniki komputerowe dla osób niewidomych.