fb         

bip        

Godło

Jesteśmy przedszkolakami

Jesteśmy przedszkolakami

29.X w grupie Biedronek miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Dzieci , które po raz pierwszy przyszły do naszego przedszkola złożyły ślubowanie i tym samym uzyskay miano Żaków przedszkolaków. Prezentując przygotowane na te okoliczność przedstawienie pokazały, że są godne  tego tytułu. Pięknie śpiewały, recytowały wierszyki i tańczyły ku ogromnej radości swoich rodziców za co też, otrzymały gromkie brawa i gratulacje. Na zakończenie pasowania otrzymały ogromne rogi obfitości ze słodyczami maskotkę biedronki oraz dyplom. Wszystkim małym Żakom przedszkolakom życzymy samych sukcesów .