fb         

bip        

Godło

Jesteśmy bezpieczni

Jesteśmy bezpieczni

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania dla naszych przedszkolaków. Dbanie o ich bezpieczeństwo to priorytetowy temat edukacji najmłodszych dlatego też, już we wrześniu nasze dzieci spotkały się z przedstawicielem Straży Miejskiej. Tematem spotkania była bezpieczna droga do przedszkola oraz ukazanie dzieciom, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach. Przedszkolaki aktywnie brały udział w dyskusji i widać że mają sporo wiedzy na ten temat.