fb         

bip        

Godło

Oferta...

Oferta...

 

Oferujemy: 

 • Pyszne domowe jedzenie
 • Sale doskonale wyposażone w pomoce i zabawki
 • Ogrodzony plac zabaw z różnorodnym sprzętem
 • Bezpłatne kółka zainteresowań:
  • plastyczne -  Dzieci działają twórczo wykorzystujac różne techniki i materialy plastyczne dzięki czemu rozwija się ich wrażliwość estetyczna,  zdolności artystyczne a także charakter i osobowość.
  • dociekań filozoficznych  poprzez zabawy z ...wykorzystaniem pedagogiki przeżyć oraz dociekań filozoficznych przedszkolaki zachęcane są do wyrażania własnych przemyśleń nad uniwersalnymi wartoścami przez co, ksztaltują swoje czynności myślowe. Z bohaterami bajek poruszających tematykę zrownoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu poznają odległe kraje i  życie ich mieszkańców, a także dowiadują się  też o sposobach i miejscach produkcji żywności.

  • pedagogiki zabawy  "KLANZA" stanowiące doskonałą okazję do wspólnych zabaw integrujących grupę, nawiązywaniu pozytywnych relacji z innymi...

  •  teatralno-muzyczne  - dzieci  zapoznają się ze sztuką teatralną, muzyką rozwijają swoje zdolnosci artystyczne, ćwiczą pamięć, słuch, rozwijają własną pomysłowość i wyobraźnię, uczą się współpracy w zespole...

 Oraz:

 • naukę języka angielskiego
 •  gimnastykę korekcyjną
 •  bezpłatną opiekę logopedy i psychologa