fb         

bip        

Godło

Rozkład Dnia

Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  (DZIECI STARSZE) 
 
6.30 – 7.00 –    Schodzenie się dzieci. Aktywność własna dzieci i zabawy swobodne według ich zainteresowań (manipulacyjne, konstrukcyjne, gry stolikowe).
7.00 – 7.30 –     Poranne spotkania w kręgu. Rozmowy o ważnych sprawach z poprzedniego dnia, planowanie aktualnego dnia pracy, dzielenie się własnymi pomysłami i spostrzeżeniami.
7.30 – 8.00 –     Zabawy indywidualne i zajęcia wyrównawcze. Wspomaganie i korygowanie rozwoju dzieci; praca z dziećmi uzdolnionymi. 
8.00 – 8.15 –     Zabawy i ćwiczenia poranne; ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe
8.15 – 8.30 –     Czynności higieniczno – porządkowe przed śniadaniem
8.30 – 9.00 –     ŚNIADANIE 
9.00 – 9.30 –     Zabawy swobodne i twórcze, rozwijające aktywność własną dzieci.
9.30 – 10.30 –   Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu. Tworzenie sytuacji edukacyjnych w grupach i małych zespołach, praca indywidualna, zajęcia badawcze, doświadczenia, dyskusje.
10.30 – 11.45 – Wyjście do ogrodu. Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrody, prace gospodarcze i ogrodnicze. Spacery i wycieczki przybliżające dzieciom przyrodę ożywioną i nieożywioną. Spotkania z ciekawymi ludźmi. 
11.45 – 12.00 – Czynności higieniczno – porządkowe przed obiadem
12.00 – 12.45 – OBIAD
12.45 – 13.30 – Czytanie i oglądanie książeczek, słuchanie muzyki, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.
13.30 – 14.30 – Zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci.
14.30 – 14.45 – Zabawy ruchowe
14.45 – 15.00 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności samoobsługowe.
15.00 – 15.30 – PODWIECZOREK
15.30 – 17.00 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne. Praca indywidualna z wybranym dzieckiem. Pobyt w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.