fb         

bip        

Godło

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

telefonicznie:  (22)619-64-06

listownie: Przedszkole 174 ul.Markowska 8 03-742 Warszawa

email: p174@edu.um.warszawa.pl

osobiście: w godzinach pracy przedszkola - u dyrektora placówki

dodatkowo sprawy wychowawczo-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup