fb         

bip        

Godło

Współpracujemy

Współpracujemy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami:

 

 • Fundacją Ewy Błaszczyk - zbiórka odzieży dla fundacji;
 • Hospicjum " Pola Nadziei" - zbiórka pieniędzy dla hospicjum;
 • Towarzystwo Nasz Dom Góra grosza - zbiórka pieniędzy dla dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych,
 • BIO -System S.A. - zbiórka baterii;
 • Fundacja "Dom –Człowiek -Rodzina" - zbiórka korków.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 

 • Wawerskim Centrum Kultury Filia Marysin – braliśmy udział w wielu konkursach;
 • Strażą pożarną/Policją/Strażą miejską – utrwalając zasady bezpieczeństwa, pierwszej pomocy przed medycznej;
 •  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną - praca z dziećmi zdolnymi i z trudnościami;
 • Bibliotekami – biorąc udział w prelekcjach, spotkaniach z autorami, wystawialiśmy prace plastyczne naszych wychowanków;
 • Technikum turystycznym – uczniowie czytali dzieciom książki,
 • Szkołami podstawowymi na terenie dzielnicy