fb         

bip        

Godło

Realizujemy programy: własne, warszawskie i ogolnopolskie oraz innowacje

Realizujemy programy: własne, warszawskie i ogolnopolskie oraz innowacje

 •  ZROZUM ŚWIAT - edukacja globalna, której celem jest zrozumienie przez dzieci roli, jaka mogą oni odgrywać w tworzeniu sprawiedliwego i harmonijnie rozwijającego się świata. Wykorzystywana tu jest innowacyjna metoda dociekań filozoficznych dająca dzieciom i nauczycielom możliwość wspólnej dyskusji nad ważnymi dla nich tematami, a także  możliwość formułowania i wyrażania publicznie własnych opinii. 
 • MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ    MIASTA  STOŁECZNEGO WARSZAWY - celem programu jest       kształtowanie wrażliwości ekologicznej dzieci przez stosowanie atrakcyjnych form edukacji. Dzieci maja możliwość nauki przez poszukiwanie, odkrywanie, przeżywanie i eksperymentowanie.
 • MAMO TATO WOLĘ WODĘ - został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A.    w 2009 roku w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dziecka
 • KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY -celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych
 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM -propaguje ideę codziennego głośnego czytania dzieciom w domach, przedszkolach i szkołach, dzięki któremu uczą się one myślenia, rozwijają swe umiejętności językowe, doskonalą pamięć i wyobraźnię, poszerzają wiedzę, lepiej rozwijają się psychicznie, umysłowo i społecznie. Głośne czytanie dzieciom to znakomita metoda wychowawcza i najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. 
 • AKADEMIA AQUAFRESH - III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ  DLA PRZEDSZKOLAKÓW - stawia sobie za cel nauczenie jak największej grupy dzieci zasad higieny jamy ustnej poprzez zabawę, ale i regularne zajęcia praktyczne, które mamy nadzieję, dzięki kontynuowaniu wraz z rodzicami w domach, przyczynią się do zmniejszenia odsetka dzieci z próchnicą w Polsce.
 • CZYSTE POWIETRZE W OKÓŁ NAS – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej.
 • DZIECIĘCA MATEMATYKA - program przedszkolnej edukacji matematycznej.
 • DZIECIAKI NIE PŁACZĄ -program adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
 • RODZICE I NAUCZYCIELE PARTNERAMI WE WSPÓLNYM DZIAŁANIUprzedszkolny program współpracy z rodzicami.
 • TĘCZOWY ŚWIAT - program do nauczania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania plastycznego.
 • BARWY MUZYKI - program do nauczania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania muzycznego.
 • PRZEDSZKOLAK - MAŁY PATRIOTA –program przeznaczony dla dzieci        4, 5, 6 - letnich. Jego głównym założeniem jest pokazywanie wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny oraz poznawanie symboli narodowych.
 • ZUCHY W PRZEDSZKOLU –jest to nowa forma poszerzania wiadomości i umiejętności u dzieci. Poznawanie poprzez zabawę rozwija u wychowanków zainteresowania i uzdolnienia. Dzięki chęci zdobywania ”sprawności” dziecko mobilizuje się do działania, kształtuje poczucie własnej wartości, pozwala wykazać się pomysłowością, inicjatywą i samodzielnością, sprzyja pozbyciu się nieśmiałości. Zuchy w przedszkolu mogą zdobywać sprawności z całą grupą lub indywidualnie