fb         

bip        

Godło

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

Ogłoszenie

GRUPA I BIEDRONKI

 

 

 

GRUPA II ŻABKI

Znalezione obrazy dla zapytania zabki cliparty

 

 GRUPA III MOTYLKI

 

 

 

We wrześniu będziemy się uczyć:

   Temat kompleksowy: „Nasza grupa”

Podawanie informacji o sobie tj. podawanie swojego imienia, nazwiska, określanie swoich ulubionych zabaw.

 

Utrwalanie czynności samoobsługowych tj. ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni oraz prawidłowe posługiwanie się łyżką.

 

Temat kompleksowy: „Jestem przedszkolakiem”

 

    Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, poznawanie zasad panujących w grupie.

 

Temat kompleksowy: „Uliczne sygnały”

 

    Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

    Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych.

 

   Temat kompleksowy: „Nadeszła jesień”

   Poznawanie wybranych gatunków drzew, ich liści oraz owoców.

   Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych     (muchomor).

   Ukazanie przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy (jeż, wiewiórka, bocian)

 

Praca plastyczna pt. "Moja ulubiona zabawka"

Praca plastyczna pt. "Moja ulubiona zabawka"

 

 

Praca plastyczna pt. "Sygnalizator świetlny"

Praca plastyczna pt. " Sygnalizator świetlny"

 

 

GRUPA IV Pszczółki

Zadania do pracy dydaktyczno - wychowawczej na miesiąc wrzesień:

I Temat kompleksowy - W moim przedszkolu

Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i w prostych sytuacjach zadaniowych; integracja grupy. Przypomnienie praw i obowiązków dzieci - Kodeks Przedszkolaka.

Kształtowanie umiejętności i nawyku starannego, częstego mycia rąk, samodzielnego korzystania z toalety, samodzielnego ubierania się i rozbierania w szatni oraz nawyku właściwego zachowania się przy stole w trakcie posiłków.

II Temat kompleksowy - Wakacyjne wspomnienia

Poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata, przywołanie wspomnień wakacyjnych - stworzenie kącika wspomnień; zapoznanie z mapą fizyczną Polski, jej elementami, oznaczeniami i kolorami; utrwalenie znajomości barw narodowych i godła. 

III Temat kompleksowy - Jesteśmy bezpieczni

Nauka znajomości swojego adresu zamieszkania; omówienie zasad bezpieczeństwa na ulicy (przechodzenie przez jezdnię, znajomość świateł na skrzyżowaniu i podstawowych znaków drogowych); przypominanie zasad bezpiecznej zabawy na placu zabaw.Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.

IV Temat kompleksowy - Dbam o siebie i środowisko

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Rozwijanie postaw ekologicznych. 

Piosenka "Przedszkole drugi dom"

1.Gdy dzień wstaje i wita świat,ranną porą wstaję i ja. Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem, a po spacerze w sali wesoło bawię się. Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam, przedszkole domem drugim jest.

2.Czasem rano trudno mi wstać, chciałoby się leżeć i spać, lecz na mnie auto czeka i miś, w co będziemy bawić się dziś.

Ref.Ja chodzę tam co dzień...

3.Zamiast mamy Panią tu mam, bardzo dużo wierszyków znam. Śpiewam i tańczę, wesoło mi, i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam co dzień...

Piosenka "Kropelka złotych marzeń"

1. Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć, kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, co Ci dać przyjaciółko mych słonecznych dni, żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil.

Ref. Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży, słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek położę Ci na dłoni, gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni.

2.Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, kiedy znów powiesz do mnie po prostu cześć, może nawet nie poznam przez chwilę cię, ale ty wtedy prędko wyciągniesz ten.

Ref. Bursztynek......

Piosenka - "Kotek Puszek"

1.Kotek Puszek z czarną łatką, dziś w przedszkolu był z Agatką, a z kieszeni u fartuszka, wyglądały małe uszka.

2.nagle ruszył się fartuszek, na podłogę skoczył Puszek. Teraz będziesz kotku z nami, my już ciebie nie oddamy.

Piosenka i zabawa "Rzeka Nil"

W pewnym małym miasteczku, gdzie płynie rzeka Nil, tam mały krokodylek ze swym tatą żył. Tam sobie pływali, tam sobie skakali, a my zaśpiewamy tak... W pewnym małym miasteczku....itd 

Wspomnienia z wakacji - łódki nasza praca plastyczna - Wspomnienia z wakacji - łódki

                                                                               GRUPA V Sówki

Wrzesień

1.Jestem przedszkolakiem

- słuchanie opowiadania i wypowiadanie się na temat jego treści,

- rozpoznawanie i nazywanie emocji,

- wyszukiwanie i zaznaczanie różnic na obrazku,

- wycinanie obrazków i naklejanie ich w odpowiedniej kolejności,

- poznanie cyfry 0, pisanie po śladzie i samodzielnie.

 

2. Wakacyjne wspomnienia

- rozpoznawanie wszystkimi zmysłami (oprócz wzroku) przedmiotów związanych z latem i nazywanie ich,

- rozpoznawanie przedmiotów, które nie pasują do letniego krajobrazu i otoczenie ich pętlą,

- nazywanie głosek w nagłosie i w wygłosie,

- powtarzanie za nauczycielem słów piosenki,

- uczestniczenie w zabawie dramowej,

- inicjowanie zabaw ruchowych i bieżnych na placu zabaw.

 

3. Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny

- przeliczanie w zakresie 1-10,

- tworzenie synonimów słowa zero,

- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej słów,

- tworzenie rymów do słowa: pusty, wcale, nic,

- tworzenie wieloznacznych skojarzeń do słowa ,,dom",

- rysowanie ilustracji związanych z pojęciem ,,dom",

- tworzenie i rozwiązywanie zagadek słownych na podstawie ilustracji.

 

4. Dbam o siebie i o środowisko

- interpretowanie gestem słów piosenki,

- nazywanie i wskazywanie odpowiednich części ciała, 

- orientowanie się w schemacie ciała,

- odróżnianie prawej i lewej strony ciała,

- przeliczanie konkretów w zakresie 1-10,

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,

- dokonywanie analizy i syntezy sylabowej,

- poznanie litery O o,

- wyszukiwanie głoski ,,o" w nagłosie i w wygłosie.

 

Pamiątki z wakacji

Skąd te śmiechy, skąd te piski?

To plecaki i walizki.

Zgromadziły się na stacji,

bo już wracać czas z wakacji.

 Ref.: Muszelki, bursztyny, z kory łódeczki,

          kamyki i szyszki, śmieszne kubeczki,

          latawce bez sznurka, wędki składane,

          koszulki ze zdjęciem, piłki dmuchane.

Były w górach i nad morzem,

żeglowały po jeziorze,

odwiedziły każdy kątek,

teraz wioząc moc pamiątek.

 Ref.:...

Wszyscy dobrze wiedzą o tym,

że najmilsze są powroty.

A radości więcej mamy,

gdy jedziemy z pamiątkami.

 Ref.:

Położymy je w szufladach,

będą chętnie opowiadać.

O słoneczku, plaży lesie,

kiedy przyjdzie słotna jesień.

 Ref.:

 

Czy wakacje mają wady?

Każdy z nas chyba wie doskonale:

Wakacje mają tysiące zalet!

Są kolorowe i rozbrykane,

psotne,

beztroskie,

zaczarowane...

Bo choćby nawet jak z cebra lało,

to zawsze jakiś promyk, nieśmiało,

na ziemię dotrze, w nos połaskocze

i już się z razem z wiatrem chichoczesz!

Wakacje mają tysiące zalet...

I jedną wadę, niebłahą wcale:

kończą się cztery chwilki przed wrześniem,

a to jest duuużo za wcześnie.